Home » Маркетинг събития и стратегически дестинации

Маркетинг събития и стратегически дестинации

Намери Разкажи Преоткрий


Признати партньори и институции

Маркетингови кампании

Промотиране целеви дестинации

Промяната е основния двигател на туризма. Локацията, услугата или продукта, който желаете да промотирате се нуждаят от нова гледна точка. Ние ще ги преоткрием за вашите клиенти. Те ще придобият ново и актуално звучене. Няма разлика между туриста, който стъпва на една локация за първи път и този, който идва за десети път. Покажете им я по нов начин. Ние ще ви помогнем да бъдете уникални всеки път. Ние умеем да го покажем и разкажем.

Ние сме майстори на наблюдението. Ние сме истински пътешественици.

Вашите марка, продукт, локация или услуга ще заблестят отново, през нашата нова гледна точка и мултимедийните ни умения. И накрая, когато се разделим, професионалистите, които са работили с нас, ще знаят как да намират тези нови истории и нови подходи към таргета ви.

Модерният туризъм претърпя сериозно развитие и се промени в рамките само на една година. Компаниите в този бизнес вече залагат на коренно различни модели и стратегии като: местните туристически локации, все повече индивидуални туристи, непопулярни направления оказали се популярни заради по-леки медицински предписания и изисквания.

По тази причина туризмът и свързаните с него бизнеси, вече продават близо 80% от продуктите и услугите си през интернет!

Това налага ново преструктуриране на туристическите услуги, зависещо изцяло от „новите“ туристи и новоизгряващите туристически дестинации. Всичко това води до създаването на нови услуги, брандове, до формирането на нови таргети и сегменти на пазара.

Свържете се с нас, като кликнете на тази КОНТАКТНА ФОРМА

ОЩЕ:

error: Content is protected !!